Nátěry a materiály pro ochranu a sanaci betonu - Opravné malty801 PCC Ochranný a spojovací základ pro beton

Foto

Vlastnosti, použití, nanášení

1K polymerový ochranný a spojovací antikorozní základ, v práškové formě. Hydraulicky vytvrditelný, mrazu a solnému roztoku odolný, použitelný na vlhké podklady a bez problému zpracovatelný. Vysokou alkalitou pasivuje povrch betonářské oceli. „Příbuznost" k betonu zaručuje vynikající přilnavost následně nanášené minerální opravné malty. Jako ochrana vůči korozi a spojovací prostředek v ochranném systému betonu Brillux. Jako antikorozní ochrana betonářské oceli při renovaci betonu a spojovací prostředek mezi betonovými stavebními díly a PCC Hrubou maltou 802 popř. PCC Plnící maltou 803. Použitelná venku i uvnitř.


Balení: 15 kg
Spotřeba (suchá malta):

Jako antikorozní ochrana:
cca 2,0 - 3,0 kg/m2 pro nátěr.

Celkem cca 4,0 - 6,0 kg/m2 při dvouvrstvém nanášení. Cca 150 g/m pro nátěr u armovací oceli 16 mm. Pro dosažení dostatečné antikorozní ochrany PCC Ochranný a spojovací základ pro beton 801 nanášet sytě a hutně na armovací ocel ve dvou pracovních postupech. Je nutná minimální síla vrstvy 1 mm.

Jako spojovací prostředek: cca 2,0 - 4,0 kg/m2Detailní informace - 801 PCC Ochranný a spojovací základ pro beton

Dokument - MS WordTechnologický list

 Nahoru »


802 PCC Hrubá malta

Foto

Vlastnosti, použití, nanášení

1K opravná malta synteticky modifikovaná, vázaná na cement. Vysoce alkalická, neobsahuje žádné korozi podporující součásti, s vynikající pojivostí a je obzvlášť přizpůsobená co se týče její přilnavosti a vlastní pevnosti, smršťování, elasticity atd. na opravu betonových dílů.


Balení: 25 kg
Spotřeba: cca 2,0 kg/m2 suché malty na mm vrstvy

 Nahoru »


803 PCC Plnící malta

Foto

Vlastnosti, použití, nanášení

1K opravná malta synteticky modifikovaná, vázaná na cement. Vysoce alkalická, neobsahuje žádné korozi podporující součásti, s vynikající pojivostí a je obzvlášť přizpůsobená co se týče její přilnavosti a vlastní pevnosti, smršťování, elasticity atd. na opravu betonových dílů.


Balení: 25 kg
Spotřeba: cca 2,0 kg/m2 suché malty na mm vrstvy

 Nahoru »


765 Reprofill K

Foto

Vlastnosti, použití, nanášení
1K polymerová, rychle tvrdnoucí cementová malta v práškové formě s integrovanou ochranou vůči korozi.

Balení: 15 kg
Spotřeba: cca 1,6 kg/m2 suché malty na mm vrstvy

 Nahoru »