Nátěry a materiály pro ochranu a sanaci betonu - Ochranné nátěry800 Multi - Protect

Foto

Vlastnosti, použití, nanášení

Vysoce povětrnostně odolná, speciální barva na bázi metakrylanové pryskyřice, s obsahem rozpouštědel. Hedvábně matná, rychle schnoucí, dobře přilnavá, odolná proti alkáliím, s optimální odolností barevného odstínu a lehce zpracovatelná. Chrání betonové plochy před pronikáním oxidu uhličitého a oxidu siřičitého do betonové konstrukce. Brání rovněž pronikání vody, ale zároveň zaručuje propustnost pro vodní páry. Pro dekorativní, ochranné nátěry na fasádách a fasádních stavebních dílech, např. z betonu, základovaného železa/oceli, pozinkované oceli, hliníku, přetíratelných plastů


Balení: 3 l, 10 l

Spotřeba: Cca. 150 - 200 ml/m2 na 1 nátěr.
Cca 350 ml/m2 vydá cca 100 µm síly suché vrstvy.
Na kovových podkladech cca 120 - 140 ml/m2 na 1 nátěr.
Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném objektu.

 Nahoru »


839 Ochranný nátěr na beton Betonfinish

Foto

Vlastnosti, použití, nanášení

Trhliny překlenující, vodou ředitelný, elastický disperzní ochranný nátěr. Hedvábně matný, povětrnostně odolný, trvanlivý a rychle schnoucí. Chrání betonové plochy před škodlivými plyny oxidem uhličitým a oxidem siřičitým. Zabraňuje rovněž vnikání vody, ale zaručuje zároveň propustnost vodních par. Ochranný nátěr na beton 839 může být v případě potřeby na objednávku vybaven z výroby algicidně/fungicidní přísadou jako „Protect kvalita". Pro trvalé, karbonizaci brzdící a trhliny překlenující nátěry na nové, staré nebo rekonstruované betonové plochy venku. Jako ochranný nátěr na trhlinami ohrožené betonové stavební díly a stejně tak jako renovační nátěr pro přepracování soudržných, nosných starých nátěrů. Speciálně jako konečný nátěr v systému těsnění spár Brillux s Těsnícím profilem Brillux 786.


Balení: 15 l
Spotřeba: Minimálně 230 ml/m2 na 1 nátěr pro dosažení celkové suché tloušťky vrstvy 150 µm ve dvou nátěrech.Detailní informace - 839 Ochranný nátěr na beton Betonfinish

Dokument - MS WordTechnologický list

 Nahoru »


859 Ochranný nátěr na beton Betonacryl OS

Foto

Vlastnosti, použití, nanášení

Povětrnostně odolný, vysoce hodnotný, ochranný nátěr, s nízkým sklonem ke znečištění. Alkalicky odolný, tupě matný, s vysokou kryvostí a vysokou ochrannou funkcí vůči agresivním látkám znečišťujícím ovzduší, např. oxidu uhličitému. Fotokatalicky účinné částice rozkládají jemné organické částečky na povrchu. Pro povětrnostně odolné, trvanlivé ochranné nátěry na nových, starých nebo renovovaných betonových plochách. Kromě toho také na nosné podklady, např. omítky (maltové skupiny PII, PIII), vláknitý cement a stejně tak organicky vázané omítky, intaktní disperzní nátěry aj. ve venkovním prostředí.


Balení: 15 l
Spotřeba: cca 130 - 150 ml/m2 na 1 nátěr

 Nahoru »


862 Ochranný nátěr na beton Betonelast OS

Foto

Vlastnosti, použití, nanášení

Trhliny překlenující, vysoce elastický ochranný nátěr na beton. Tupě matný, povětrnostně odolný, vodou ředitelný a rychle schnoucí. Chrání betonové plochy před pronikáním oxidu uhličitého a oxidu siřičitého. Brání rovněž pronikání vody, ale zároveň zaručuje propustnost pro vodní páry. Pro trhliny překlenující a karbonizaci zpomalující ochranné nátěry dle OS 5a ( OS DII) na beton.


Balení: 15 l
Spotřeba: cca 260 ml/m2 na 1 nátěr

 Nahoru »


861 Ochrana betonu LF

Foto

Vlastnosti, použití, nanášení

Povětrnostně odolný, ekologický, disperzní nátěr na bázi čistého akrylátu. Hedvábně matný, bez rozpouštědel, pachově neutrální, s vysokou ochrannou funkcí vůči oxidu uhličitému. Kromě toho je difúzní a lehce zpracovatelný. Odzkoušen jako karbonizaci zpomalující ochranný nátěr na betonové plochy. Pro bezbarvé, povětrnostně odolné nátěry na novém i starém intaktním vymývaném betonu venku. Použitelný také jako lazura na vymývané, strukturované a pohledové betonové plochy venku. Kromě toho je uvnitř použitelný individuálně, bezbarvě nebo jako lazura na nosné minerální podklady, např. beton, omítky (maltové skupiny PII, PIII) a stejně tak intaktní disperzní nátěry.


Balení: 10 l
Spotřeba: cca 140 - 200 ml/m2 vodou naředěného materiálu na 1 nátěr (odpovídá cca 120 - 170 ml/m2 neředěného materiálu)

 Nahoru »