Nátěry a materiály pro ochranu a sanaci betonu - Tmely, stěrky a plniče804 PCC Jemná stěrka

Foto

Vlastnosti, použití, nanášení

1K jemná stěrka, synteticky modifikovaná, vázaná na cement, ze systému ochrany betonu Brillux. Vysoce alkalická, plstivá, neobsahuje žádné korozi podporující součásti, s vynikající pojivostí a je obzvlášť přizpůsobená co se týče její přilnavosti a vlastní pevnosti, smršťování, elasticity atd. na opravu betonových dílů. Dobře zpracovatelná a bez problémů použitelná při práci nad hlavou a mokré stříkání.


Balení: 25 kg
Spotřeba: cca 1,7 - 2,0 kg/m2 suché malty na mm vrstvy

 Nahoru »


782 Plnící stěrka na beton

Foto

Vlastnosti, použití, nanášení

1K disperzní stěrkovací hmota pro vnějšek i vnitřek, připravená pro zpracování. Pro vyplnění pórů, prasklin, lunkrů a stejně tak i vyhlazení betonových ploch. Použitelná také na intaktní, pevné, nosné disperní nátěry nebo laky a stejně tak i na jiné minerální podklady, např. omítky (maltové skupiny PII, PIII) atd.


Balení: 25 kg
Spotřeba: cca 500 - 700 g/m2 pro vrstvu

 Nahoru »


793 Elastický plnič betonu

Foto

Vlastnosti, použití, nanášení

Vodou ředitelný, plasto elastický, akrylátový, disperzní nátěr, připravený ke zpracování. Používá se jako plnivý, trhliny překlenující mezinátěr na betonové plochy v systému s Ochranným nátěrem na beton Betonfinish 839. K překlenutí a vyrovnání vlasových trhlin, strukturních vad atd. a stejně tak i k zaplnění dutin, lunkrů a pórů. Alkalicky odolný, difúzní a lehce zpracovatelný.


Balení: 20 kg
Spotřeba: cca 700 - 1000 g/m2 pro vrstvu

 Nahoru »


1539 Fasádní hladká stěrka F

Foto

Vlastnosti, použití, nanášení

Povětrnostně odolná stěrkovací hmota s obsahem umělé pryskyřice na bázi bílého cementu v práškové formě, pro vnějšek i vnitřek. Použitelná na fasádní plochy a stejně tak i stropy a stěny uvnitř, např. na omítky, beton, nosné staré nátěry. Uvnitř je obzvlášť vhodná pro silně namáhané plochy a vlhké místnosti.


Balení: 4 kg, 20 kg
Spotřeba: cca 1,0 kg/m2 při 1 mm síle vrstvy, v závislosti na hrubosti podkladu

 Nahoru »