fbpx

Intenzivní barevné tóny na zateplené fasádě bez omezení


Poznatky ukazují, že na povrchu zateplených fasád dosahují tyto fasády při přímém oslunění povrchové teploty 70 a často i přes 80 °C. Aby se zabránilo následným škodám, způsobeným přehřátím fasády, využívaly se barevné tóny se světelností vyšší než 20.

Jak známo, světelnost je stupeň reflexe určitého barevného tónu, přičemž u černé = 0 a u bílé = 100. Světelnost určuje pozici daného barevného tónu mezi černou a bílou (světelnost ~ TSR = Total Solar Reflectance).

Obr. 1 – Znázornění zmírňující se teploty
přímého oslunění pomocí nátěru SolReflex

 

 

 

Ve spojení s tím se nabízí otázka, jak řešit situaci, když požadovaný barevný tón neodpovídá předepsané světelnosti? S řešením toho přichází firma Brillux. Aplikaci intenzivních barevných tónů na zateplených fasádách je možné dosáhnout využitím speciálních reflexních fasádních barev – SolReflex –, které mají schopnost odrážet infračervené paprsky. Tím se snižuje povrchová teplota fasády až o 25 °C (obr. 1). Infračervené paprsky jsou rozhodující pro ohřev fasády, přičemž zde není rozhodující světelnost barevného tónu, ale reflexní vlastnosti
povrchové úpravy v pásmu infračerveného záření.

To obsahuje více než polovinu (58 %) solární tepelné energie. Možnost barevného ztvárnění a využití intenzivních barevných tónů na zateplených fasádách umožní dvojnásobný nátěr speciální fasádní barvou (Akrylátovou fasádní barvou Brillux 100 nebo Silikonovou fasádní barvou Brillux 918) natónovanou reflexní formulí TSR (tab. 1).

Pro požadovaný barevný tón je nutné zpracovat recepturu. Zatím je aktuálních 5000 barevných tónů pro Akrylátovou fasádní barvu 100. Pro
Silikonovou fasádní barvu 918 je vzhledem k anorganickým komponentům počet menší, ale i ten nabízí široké spektrum možností. Nátěr je možné aplikovat na zušlechtěné omítky bílé, tónované na Basecode nebo probarvené v systému TSR v kvalitách – Rausan, Silcolsil nebo Silikon. Barevnému ztvárnění se tím otevírá neomezená možnost variací. Fasádní tóny barvy Brillux v kvalitě TSR jsou dostupné podle běžných barevnostních systémů (Scala, RAL aj.).

Napsat komentář