fbpx

Strojní stříkání bez přestřiků


Strojní stříkání v interiérech má výhodu vysoké produktivity práce, ale vyžaduje speciální zařízení, přičemž běžné stříkání není přesně ohraničené a tak je třeba okolí pečlivě zakrývat.

Pro přesné stříkání bez přestřiků existují speciální zařízení, které jsou však nákladné (Airless). Brillux vyvinul speciální materiály, které s minimálním dovybavením běžných stříkacích zařízení umožňují přesné stříkání bez přestřiků (mlžení). Předpokladem úspěšné aplikace je
správné nastavení zařízení a odborná aplikace. Stříkací zařízení slouží především k efektivnímu nanášení materiálu na povrch.

K docílení homogenního nátěru je vhodné přejet povrch válečkem. Při této technice nanášení se dosahuje vysoké produktivity práce a úspory
času cca 30 %.

Předností uvedené technologie je:

  • Menší potřeba zakrývání;
  • Snadný a plynulý odběr barvy z nádoby;
  • Rychlé a rovnoměrné nanášení barvy na povrch;
  • Úspora času a nákladů, vysoká produktivita práce;
  • Možnost využití stávající aplikační techniky.

Pro stříkání bez přestřiků byly vyvinuty speciálni materiály, jak pro fasádní barvy, tak barvy interiérové.

Pokud jde o fasádní barvy, jedná se o: univerzální fasádní akrylátovou barvu 903; akrylátovou fasádní barvu 100; fasádní barvu Mattosil 960; silikonovou fasádní barvu 918. Co se týče interérových barev, jedná se o: Super latex ELF 3000; Dolomit ELF 900; Dolomit Trend ELF 952; Glemalux ELF 1000.

Napsat komentář