fbpx
_

Beton Brillux

1526 Křemičitý písek Floortec

Vlastnosti, použití, nanášení
Čistý křemičitý písek jako přídavná látka pro podlahové nátěry. Pro zvýšení mechanické odolnosti. Zrnění jemné (0,1 – 0,4 mm) a hrubé 0,2 – 0,7 mm).
Balení: 25 kg

382 PU těsnící hmota

Vlastnosti, použití, nanášení
1K těsnící hmota na spáry pro vnějšek i vnitřek. Po vytvrdnutí elastická. Bez základu (primeru) použitelná např. na keramiku, eloxovaný hliník a sklo. Pro elastické utěsnění pohyblivých spár, např. na podklady z betonu, pórobetonu, zdiva atd., a mimo jiné i na některé kovy a umělé hmoty.
Balení: 310 ml kartuše, 600 ml
Spotřeba:

  • cca 2 bm spáry 15 x 10 mm z 310 ml kartuše
  • cca 4 bm spáry 15 x 10 mm z 600 ml

814 Epoxidové tvrdidlo Floortec

Vlastnosti, použití, nanášení

Speciální epoxidové tvrdidlo Floortec pro 2K Epoxidový silnovrstvý nátěr LF834 Floortec.

Balení: 7,5 kg
Směšovací poměr: 3 váhové díly 2K Epoxidového silnovrstvého nátěru LF 834 k 1 váhovému dílu Epoxidového tvrdidla 814

824 Zpevňovací plnidlo Floortec

Vlastnosti, použití, nanášení

Speciální vláknité plnidlo na polyethylenové bázi jako zpevňovací prostředek pro podlahové nátěry, povětrnostně a světelně odolný, nekoagulující, pro zvýšení pevnosti, umožňuje nátěry svislých a nakloněných ploch.

Balení: 400 g

470 2K Mineralico SL Floortec

Vlastnosti, použití, nanášení
2K stěrková podlaha na minerální bázi, individuálně ztvárnitelná díky směru strukturování nebo barevným kombinacím. Zpracovatelná pouze s tužidlem Floortec 471. Má vynikající vlastnosti rozlivu. Vhodná i pro teplovodní podlahové vytápění.
Balení: 20 kg
Spotřeba: cca 4,5-5 kg/m2 (natužené směsi) při síle vrstvy 2 – 3 mm

471 Tužidlo Floortec

Vlastnosti, použití, nanášení
Speciální tužidlo pro 2K Mineralico SL Floortec 470

Balení: 5 kg

832 2K Epoxidový základ Floortec LF

Vlastnosti, použití, nanášení

Lesklý, transparentní, bez ředidla, samonivelační. Použití jako základní nátěr na rýhy, nerovnosti a plošné špachtlování pro venkovní prostředí pod PUR systémy.

Balení: 10 kg, 5 kg
Spotřeba: základní nátěr cca 300 g/m2, lepení profilů 200 g/m2

833 2K PUR Silnovrstvý podlahový nátěr Floortec LF

Vlastnosti, použití, nanášení

2K elastický silnovrstvý nátěr na PUR bázi na podlahové plochy s vysokým zatížením, pro venkovní prostory, lesklý, bez rozpouštědel, povětrnostně a UV odolný, mechanicky a chemicky zatížitelný. ( např. balkony, podloubí).

Balení: 12 kg
Spotřeba: cca 1,5 kg/m2/mm

834 2K Epoxidový silnovrstvý nátěr LF Floortec

Vlastnosti, použití, nanášení

Dvousložkový samonivelační nátěr z epoxidové pryskyřice bez obsahu rozpouštědel, s vysokou odolností proti opotřebení. Používá se zejména ve výrobních, skladovacích a prodejních halách, v průmyslových objektech, potravinářských provozech, soukromě používaných garážích (ne v parkovacích domech) a v zařízeních se zesíleným provozem chodců, vysokozdvižných vozíků a vozidel.
(S Epoxidovým tvrdidlem Floortec 814)

Standardní odstíny:
Scala 90.03.18 RAL 7032 štěrkově šedá
Scala 84.03.24 RAL 7023 betonová šedá

Balení: 22,5 kg (tvrdidlo v samostatném balení)
Spotřeba:
Při natírání a válečkování (neplněný) na povrch vystěrkovaný pomocí Floortec 2K-Epoxi-Grund LF 832: cca. 0,5-0,6 kg/m? na 1 nátěr.

Při špachtlování (neplněný) na povrch vystěrkovaný pomocí Floortec 2K-Epoxi-Grund LF 832: cca. 1,4 kg/m?, na 1 mm vrstvy.

Při špachtlování (plněný, SP 2:1 VD) na povrch vystěrkovaný materiálem smíchaným s Floortec 2K-Epoxi-Grund LF 832: 2,20-2,40 kg/m?,
Křemičitý písek: 1,10-1,20 kg/m?, při síle vrstvy cca 2,0 mm.

Při špachtlování se zahušťovacím prostředkem Floortec Stellmittel 824 k vytvoření nopové struktury: cca 2,0 kg/m? při střední hloubce drsnosti a síle vrstvy cca 1,5 mm.

Přesnou spotřebu zjistěte zkušebním nanesením na podklad.

843 Dekorativní chipsy

Vlastnosti, použití, nanášení

Barevné chipsy pro dekorativní ztvárnění podlahových nátěrů pro vnitřek i vnějšek. Světelně stálé, povětrnostně odolné. Průměr cca 1 mm, pro posyp čerstvých podlahových nátěrů.

Balení: 5 kg, 1 kg
Spotřeba: 30 – 50 g/m2

844 2K PUR Bezbarvý podlahový lak Floortec matný

Vlastnosti, použití, nanášení

Obsahuje ředidla, povětrnostně odolný, nežloutne, otěruvzdorný, odolný mechanicky i vůči světelnému a UV záření. Odolná povrchová vrstva podlahových systémů PUR, epoxidových i akrylátových.

Balení: 4 kg, 1 kg
Spotřeba: cca 100 g/m2

846 Epoxidové tužidlo Floortec

Vlastnosti, použití, nanášení

Speciální epoxidové tužidlo pro 2K Epoxidovou barvu na podlahu Floortec 853

847 PU podlahový nátěr Floortec ELF 847

Vlastnosti, použití, nanášení

1 komponentní podlahový nátěr bez rozpouštědel, na plochy se středním zatížením (prosté pochozí zatížení). Hedvábně matný, odolný vůči otěru, povětrnostně odolný, trvanlivý, s dobrou mrtvostí a rozlívej. Krátkodobě odolný vůči naředěným kyselinám a louhům. Použití do bytového sektoru a skladů zboží, sklepních prostor, venku jako povrchová ochrana na balkóny, lodžie, podloubí aj. Aplikují se 2-3 nátěry.

Balení: 10 l, 2,5 l
Spotřeba:
Základní nátěr cca 150 ml/m2
Mezinátěr cca 200 ml/m2, neředěný
Konečný nátěr cca 200 ml/m2, neředěný

848 2K Epoxidový podlahový nátěr Floortec - vodou ředitelný

Vlastnosti, použití, nanášení

Neobsahuje rozpouštědla, odolný olejům a benzinu, slabým louhům a kyselinám. Speciálně pro vnitřní použití pro povrchy, které jsou chemicky nebo mechanicky namáhány: garáže, skladové haly, sklepní, chladící, prodejní a výstavní prostory, potravinářské závody. Na podklady: beton, cementový potěr, litý asfalt a staré epoxidové a pryskyřičné vrstvy. Aplikují se 2-3 vrstvy.

Tužidlo: Poměr míchání 848:849=6:1
Balení: 10 kg, 3 kg
Spotřeba: cca 200 – 250 g/m2 na vrstvu

849 Epoxidové tužidlo Floortec

Vlastnosti, použití, nanášení

Speciální epoxidové tužidlo. Je určeno speciálně jen pro namíchání s 2K Epoxidovým podlahovým nátěrem Floortec 848 v odpovídajícím míchacím poměru.

Balení: 1,67 kg, 0,5 kg

852 Podlahový PUR nátěr Floortec

Vlastnosti, použití, nanášení

1 komponentní elastický nátěr na PUR bázi na podlahové plochy se středním zatížením, pro venek, hedvábně lesklý s obsahem rozpouštědel, povětrnostně a UV odolný, pro pochozí plochy ve venkovním prostředí jako např. balkony, podloubí.

Balení: 6 kg
Spotřeba: nátěr cca 350 g/m2, stěrka cca 1 kg/m2

853 2K Epoxidová barva na podlahu Floortec

Vlastnosti, použití, nanášení

Odolný olejům a benzinu, slabým louhům a kyselinám. Pro vysoce odolné, vnitřní podlahové nátěry na železo, betonové a cementové podklady (výrobní a skladovací haly, garáže, umývárny atd.). Aplikují se 2-3 vrstvy.

Spotřeba:

  • na 2 vrstvy cca 300-400 g/m2
  • na 3 vrstvy cca 450-600 g/m2
  • střední 200 g/m2 na vrstvu

Tužidlo: Poměr míchání 853:846=3:1
Balení: 6 kg

905 Podlahový nátěr Flortec

Vlastnosti, použití, nanášení

Vodou ředitelný, oděruvzdorný, disperzní, vnitřní nátěr. Do vlhkem nenamáhaných prostor, na pevné betonové podklady s malým namáháním (sklepy, kutilské dílny atd.). Aplikují se 2 – 3 nátěry.

Balení: 10 l, 2,5 l
Spotřeba:
Základní nátěr cca 150 ml/m2
Mezinátěr cca 200 ml/m2, neředěný
Konečný nátěr cca 200 ml/m2, neředěný