fbpx

Ochranné nátěry na beton

_

800 Multi – Protect

Vlastnosti, použití, nanášení:

Vysoce povětrnostně odolná, speciální barva s obsahem rozpouštědel. Hedvábně matná, rychle schnoucí, dobře přilnavá, s optimální odolností barevného odstínu a lehce zpracovatelná. Chrání betonové plochy před pronikáním oxidu uhličitého a oxidu siřičitého do betonové konstrukce. Brání rovněž pronikání vody, ale zároveň zaručuje propustnost pro vodní páry. Multi – Protect 800 může být v případě potřeby objednán i jako „Protect-kvalita“ s ochranným filmem vůči napadení řasami a houbami. Pro dekorativní, ochranné nátěry na fasádách a fasádních stavebních dílech, např. z betonu, základovaného železa/oceli, pozinkované oceli, hliníku, přetíratelných plastů atd. Speciálně použitelná jako karbonizaci zpomalující nátěr v systému ochrany betonu Brillux, na nové, staré nebo rekonstruované betonové stavební díly. Obzvlášť vhodné u strukturovaného pohledového betonu pro zachování struktury povrchu. Kromě toho také pro renovaci intaktních starých nátěrů CoilCoating.

Standardní barevný odstín: 0095 bílý; velké množství dalších barevných odstínů je možné natónovat v barevném systému Brillux.
Balení: 10 l, 3 l
Spotřeba: cca 150 – 200 ml/m². Na kovových podkladech cca 120-140 ml/m².

_

839 Betonfinish

Vlastnosti, použití, nanášení

Vodou ředitelný, elastický disperzní ochranný nátěr. Bílý, hedvábně matný, povětrnostně odolný, trvanlivý a rychle schnoucí. Chrání betonové plochy před škodlivými plyny oxidem uhličitým a oxidem siřičitým. Zabraňuje rovněž vnikání vody, ale zaručuje zároveň propustnost vodních par. Pro trvalé, karbonizaci brzdící a trhliny překlenující nátěry na nové, staré nebo rekonstruované betonové plochy venku. Jako ochranný nátěr na trhlinami ohrožené betonové stavební díly a stejně tak jako renovační nátěr pro přepracování soudržných, nosných starých nátěrů. Speciálně jako konečný nátěr v systému těsnění spár Brillux s Těsnícím profilem Brillux 786. Na plochách s dlouhodobým vlhkostním zatížením (v závislosti na místě a konstrukci) existuje riziko napadení řasami, popř. houbami. Pro tyto plochy doporučujeme použít Ochranný nátěr na beton 839 jako v Protect kvalitě.

Balení: 15 ltr
Spotřeba: cca 230 ml/m²

_

859 Betonacryl OS

Vlastnosti, použití, nanášení

Vodou ředitelný, povětrnostně odolný ochranný nátěr pro vnějšek. Tupě matný, s vysokou kryvostí na čistě akrylátové bázi. Chrání betonové plochy před škodlivými plyny. Použitelný na nové nebo rekonstruované betonové plochy. V případě potřeby k dostání i v Protect kvalitě, s ochrannými filmem vůči napadení řasami, popř. houbami.

Standardní barevný odstín: 0095 bílý; další, světlé barevné odstíny je možné natónovat v barevném systému Brillux.
Balení: 15 ltr
Spotřeba: cca 130 – 150 ml/m² na 1 nátěr. V systému povrchové ochrany OS 2(OS B) popř. OS 4 (OS C) jsou nutné minimálně dva nátěry.

_

862 Betonelast OS

Vlastnosti, použití, nanášení

Vodou ředitelný, povětrnostně odolný ochranný nátěr pro vnějšek, překlenující trhliny a brzdící karbonizaci. Tupě matný, s vysokou ochrannou funkcí vůči agresivním škodlivým plynům. Použitelný na nové nebo rekonstruované betonové plochy. V případě potřeby k dostání i v Protect kvalitě, s ochrannými filmem vůči napadení řasami, popř. houbami.

Standardní barevný odstín: 0095 bílý; další, světlé barevné odstíny je možné natónovat v barevném systému Brillux.
Balení: 15 ltr
Spotřeba: cca 260 ml/m² na 1 nátěr. V systému povrchové ochrany OS 5a (OS DII) jsou pro dosažení minimální suché síly vrstvy 370 µm nutné minimálně tři nátěry.

_

861 Ochranný nátěr na beton LF

Vlastnosti, použití, nanášení

Vodou ředitelný, povětrnostně odolný bezbarvý ochranný nátěr pro vnějšek i vnitřek. Na nové i staré intaktní betonové plochy.  překlenující trhliny a brzdící karbonizaci. Tupě matný, s vysokou ochrannou funkcí vůči agresivním škodlivým plynům. Použitelný na nové nebo rekonstruované betonové plochy, např. vymývaný, strukturovaný nebo pohledový beton. Kromě toho uvnitř použitelný také jako bezbarvý nebo lazurovací nátěr na minerální podklady, např. beton, omítky (maltové skupiny PII, PIII) a stejně tak i na intaktní barevné disperzní nátěry.

Standardní barevný odstín: bezbarvý; v barevném systému Brillux je možné namíchat dle vzorníku Kreativních lazurovacích technik množství dalších lazurovacích barevných odstínů.
Balení: 10 ltr
Spotřeba: cca 140 – 200 ml/m² vodou naředěného materiálu (odpovídá cca 120 – 170 ml/m² materiálu nenaředěného)