fbpx

Barvy a sanace betonu JUB

_

Takril Classic

Ekologická, vodou ředitelná akrylátová barva na betonové konstrukce, s výjimečně vysokou vodoodpudivostí, výjimečně nízkou propustností pro CO2 a vysokou přídržností k podkladu, odolná proti povětrnostním podmínkám. Barva je vhodná pro dekorativní ochranu betonových fasádních povrchů, fasád z vláknocementových a dřevocementových desek, neomítnutých a jemně omítnutých podezdívek obytných a jiných staveb, povrchů betonových opěrných zdí a podpěr, prvků betonových plotů, ohrad a podobných objektů a také betonových střešních tašek. Používá se i jako dekorativní ochrana velmi zatížených vnitřních stěnových povrchů. Při nátěrech podlah používáme TAKRIL jako protiprašnou úpravu různých druhů cementem pojených vnitřních podlahových povrchů v méně zatížených prostorech. Není vhodný pro nátěry podlah v garážích. Základní nátěr: vodou rozředěná AKRIL EMULZE nebo JUKOLPRIMER (1 : 1). Splňuje požadavky EN 1504-2.

Spotřeba
180 – 200 ml/m2 ve dvou vrstvách, podle hrubosti a savosti podkladu

Balení
0,75 L, 5 L a 16 L

_

Epoksil

Vnitřní dvousložková vodou ředitelná barva na betonové konstrukce, s výjimečně vysokou vodoodpudivostí, výjimečně nízkou propustností pro CO2 a vysokou přídržností k podkladu, odolná velkému počtu agresivních látek. Barva je vhodná pro dekorativní ochranu lehce a středně zatížených podlahových i stěnových povrchů (betony, tvrdé vápenocementové a cementové omítky) ve skladištích, garážích, výrobních halách, pro nátěry stěn tunelů a podchodů, záchytných jímek apod. Není vhodná pro nátěry extrémně mechanicky namáhaných konstrukcí. Základní nátěr není potřebný. ES prohlášení o vlastnostech podle EN 13813.

Spotřeba
250 – 350 g/m2ve dvou vrstvách, podle hrubosti a savosti podkladu

Balení
6 kg (komplet – složka A: 4,5 kg + složka B: 1,5 kg)

_

Jubosan C110

JUBOSAN C110 je antikorozní adhezní malta určená pro ochranu ocelové výztuže a jako základní nátěr pro zvýšení přídržnosti sanační malty k betonu. Používáme ji v systém pro sanaci betonu jako podklad pod hrubou reprofilační maltu.

Vlastnosti:

 • výborná přídržnost k podkladu;
 • ochrana ocelové výztuže před korozí;
 • spojovací můstek mezi starým podkladem a hrubou reprofilační maltou JUBOSAN C120;
 • snadná příprava a nanášení.

Spotřeba
1,7 kg/m2 při tl. vrstvy 1 mm

Balení
20 kg

_

Jubosan C120

JUBOSAN C120 je průmyslově vyrobená jednosložková suchá maltová směs na bázi hydraulických pojiv a polymerních přísad. Malta obsahuje vlákna, která zabraňují smršťování a zlepšují její fyzikální vlastnosti. Malta je v čerstvém stavu tixotropní a proto je zvlášť vhodná pro konstrukční opravy šikmých, svislých a stropních povrchů.

Používá se při sanaci poškozených betonových konstrukcí jako jsou:

 • trámy, sloupy a překlady konstrukcí mostů a viaduktů,
 • prefabrikované betonové prvky,
 • spoje mezi betonovými prvky,
 • spoje prvků pevných kamenných stěn.

Vlastnosti:

 • poskytuje výborné výsledky při sanaci betonu;
 • nanáší se v tloušťce vrstvy do 4,5 cm;
 • snadná příprava a nanášení;
 • zatřídění podle EN 1504-3, třída R3.

Spotřeba
17 kg/m2 při tl. vrstvy 1 cm

Balení
20 kg

_

Jubosan C130

JUBOSAN C130 je fasádní tmel na beton určený pro jemné vyrovnání betonových povrchů. Používáme ho jako tenkovrstvou omítku v systému sanace betonových povrchů, při reprofilaci a vyrovnávání betonových prvků. Vyrovnané povrchy můžeme natírat barvami na beton s nízkou prostupností pro CO2 (ELAKRILTAKRIL).

Vlastnosti:

 • poskytuje výborné výsledky při sanaci betonu;
 • závěrečná vyhlazovací vrstva systému JUBOSAN C;
 • snadná příprava a nanášení;
 • EN 1504-3, třída R3.

Spotřeba
1,6 kg/m2 při tl. vrstvy 1 mm

Balení
20 kg