fbpx

Fasádní lepidla a fasádní malty

_

JUBIZOL lepidlo

Prášková, polymerními pojivy zušlechtěná, cementová maltová směs, určená k lepení izolačních desek v systémech JUBIZOL FASÁDA (JUBIZOL EPS, JUBIZOL S70, JUBIZOL MW). Hmota má dobrou přídržnost k různým pevným, suchým a čistým podkladům, jako např. omítnuté i neomítnuté povrchy cihelného, pórobetonového a betonového zdiva, vláknocementové desky, apod. Barva: žlutošedá. Prohlášení o vlastnostech podle ETAG 004.

Spotřeba
Lepení:

3,5 – 5,0 kg/m2 podle rovinnosti podkladu

Balení
25 kg

_

JUBIZOL EPS lepicí malta

Prášková, polymerními pojivy zušlechtěná, cementová maltová směs, určená pro lepení izolačních desek a pro základní omítku v systémech JUBIZOL FASÁDA (JUBIZOL EPS, JUBIZOL S70). Hmota má dobrou přídržnost k různým pevným, suchým a čistým podkladům, jako např. omítnuté i neomítnuté povrchy cihelného, pórobetonového a betonového zdiva, vláknocementové desky, apod. Barva: šedá. Certifikováno podle ETAG 004.

Spotřeba
Lepení:

3,5 – 5,0 kg/m2 podle rovinnosti podkladu

Armování (základní omítka):

4,5 kg/m2 (cca 1,5 kg/m2 při tl. vrstvy 1 mm)

Balení
25 kg

_

JUBIZOL Uniwool fix

Nový univerzální materiál pro lepení a základní omítku v systémech JUBIZOL EPS a JUBIZOL MW, který v nabídce JUB cenově i kvalitativně zaujme místo pod špičkovou „modrou“ JUBIZOL lepicí maltou.

Vlastnosti:

  • na izolační desky z EPS (včetně šedého grafitového) a minerální vlny,
  • dodatečné mikroarmování,
  • vysoce elastický,
  • evropské technické posouzení: ETA 09/0393 (JUBIZOL EPS), ETA 10/0334 (JUBIZOL EPS),
  • doba použitelnosti: min. 12 měsíců.

Spotřeba
Lepení:

3,5 – 5,0 kg/m2 podle rovinnosti podkladu

Armování (základní omítka):

4,5 kg/m2 pro polystyren

7,0 kg/m2 pro desky a lamely z minerálních vláken

Balení
25 kg

_

JUBIZOL lepicí malta

Prášková, polymerními pojivy zušlechtěná, vysoce elastická, mikroarmovaná cementová maltová směs, určená pro lepení izolačních desek a pro základní omítku v systémech JUBIZOL FASÁDA (JUBIZOL EPS, JUBIZOL S70, JUBIZOL MW). Hmota má dobrou přídržnost k různým pevným, suchým a čistým podkladům, jako např. omítnuté i neomítnuté povrchy cihelného, pórobetonového a betonového zdiva, vláknocementové desky, apod. Barva: šedá. Prohlášení o vlastnostech podle ETAG 004.

Spotřeba
Lepení:

3,5 – 5,0 kg/m2 podle rovinnosti podkladu

Armování (základní omítka):

4,5 kg/m2 pro polystyren

7,0 kg/m2 pro desky a lamely z minerálních vláken

Balení
25 kg

_

JUBIZOL lepicí malta winter

Prášková, polymerními pojivy zušlechtěná, vysoce elastická, mikroarmovaná cementová maltová směs, umožňující nanášení v zimních podmínkách při teplotách >0°C (podklad), resp. -10°C až +10°C (vzduch) a relativní vlhkosti vzduchu do 80 %, určená pro lepení izolačních desek a pro základní omítku v systémech JUBIZOL FASÁDA (JUBIZOL EPS, JUBIZOL S70, JUBIZOL MW). Hmota má dobrou přídržnost k různým pevným, suchým a čistým podkladům, jako např. omítnuté i neomítnuté povrchy cihelného, pórobetonového a betonového zdiva, vláknocementové desky, apod. Barva: šedá. Prohlášení o vlastnostech podle ETAG 004.

Spotřeba
Lepení:

3,5 – 5,0 kg/m2 podle rovinnosti podkladu

Armování (základní omítka):

4,5 kg/m2 pro polystyren

7,0 kg/m2 pro desky a lamely z minerálních vláken

Balení
25 kg

_

JUBIZOL lepicí malta hrubá

Prášková, polymerními pojivy zušlechtěná, vysoce elastická, mikroarmovaná cementová maltová směs s hrubší frakcí, určená pro lepení všech typů izolačních desek (desky z EPS a XPS, desky a lamely z minerální vlny) a pro základní omítku v systémech JUBIZOL FASÁDA (JUBIZOL EPS, JUBIZOL S70, JUBIZOL MW). Hmota má dobrou přídržnost k různým pevným, suchým a čistým podkladům, jako např. omítnuté i neomítnuté povrchy cihelného, pórobetonového a betonového zdiva, vláknocementové desky, apod. Barva: šedá. Prohlášení o vlastnostech podle ETAG 004.

Větší maximální zrno (o průměru až 1,2 mm) umožňuje snadné uhlazování (omítku lze zatočit podobně jako štuk), estetičtější provedení spojů a současně brání nanesení příliš tenké vrstvy základní omítky, která brání kvalitnímu fungování systému. Max. tloušťka vrstvy základní omítky přitom zůstává standardní – 3 až 4 mm na izolaci z polystyrenu a 5 až 6 mm na minerální vlně.

Spotřeba
Lepení:

3,5 – 5,0 kg/m2 podle rovinnosti podkladu

Armování (základní omítka):

4,5 kg/m2 pro polystyren

7,0 kg/m2 pro desky a lamely z minerálních vláken

Balení
25 kg

_

JUBIZOL Strong fix

Prášková, polymerními pojivy zušlechtěná, vysoce elastická, silně mikroarmovaná cementová maltová směs, určená pro lepení izolačních desek a pro základní omítku ve více zatížených systémech JUBIZOL FASÁDA (JUBIZOL EPS, JUBIZOL S70, JUBIZOL MW), u nichž se požaduje zvýšená odolnost proti proražení. Hmota má dobrou přídržnost k různým pevným, suchým a čistým podkladům, jako např. omítnuté i neomítnuté povrchy cihelného, pórobetonového a betonového zdiva, vláknocementové desky, apod. Barva: šedá. Prohlášení o vlastnostech podle ETAG 004.

Spotřeba
Lepení:

3,5 – 5,0 kg/m2 podle rovinnosti podkladu

Armování (základní omítka):

4,5 kg/m2 pro polystyren

7,0 kg/m2 pro desky a lamely z minerálních vláken

7,0 kg/m2 při třívrstvém nanášení a dvojitém armování

Balení
25 kg

_

JUBIZOL Microair fix

Prášková, polymerními pojivy zušlechtěná, vysoce paropropustná cementová maltová směs, určená pro lepení izolačních desek a pro základní omítku v systémech JUBIZOL FASÁDA (JUBIZOL EPS, JUBIZOL S70), u nichž se požaduje zvýšená paropropustnost. Hmota má dobrou přídržnost k různým pevným, suchým a čistým podkladům, jako např. omítnuté i neomítnuté povrchy cihelného, pórobetonového a betonového zdiva, vláknocementové desky, apod. Barva: bílá. Prohlášení o vlastnostech podle ETAG 004.

Spotřeba
Lepení:

3,5 – 5 kg/m2 podle rovinnosti podkladu

Armování (základní omítka):

4,5 kg/m2

Balení
25 kg

_

JUBIZOL Ultralight fix

Prášková, polymerními pojivy zušlechtěná, vysoce elastická, mikroarmovaná cementová maltová směs s přídavkem polystyrenového granulátu, umožňující snadnější nanášení v silných vrstvách, určená pro lepení izolačních desek a pro základní omítku v systémech JUBIZOL FASÁDA (JUBIZOL EPS, JUBIZOL S70, JUBIZOL MW). Hmota má dobrou přídržnost k různým pevným, suchým a čistým podkladům, jako např. omítnuté i neomítnuté povrchy cihelného, pórobetonového a betonového zdiva, vláknocementové desky, apod. Barva: šedá. Prohlášení o vlastnostech podle ETAG 004.

Spotřeba
Lepení:

3,0 – 4,0 kg/m2 podle rovinnosti podkladu

Armování (základní omítka):

5,5 – 7,3 kg/m2 pro polystyren, podle tl. vrstvy

6,7 – 9,8 kg/m2 pro desky a lamely z minerálních vláken, podle tl. vrstvy

Balení
25 kg

_

JUBIZOL Reparatur

Prášková, polymerními pojivy zušlechtěná, vysoce elastická, vodoodpudivá, mikroarmovaná cementová maltová směs. Je vhodná pro sanaci popraskaných fasádních a vnitřních povrchů, vyrovnání hrubě upravených povrchů a také pro hrubé omítání pórobetonového zdiva. Je vhodným podkladem pro nanášení dekorativních omítek. Na velmi popraskaných podkladech a v místech se zvýšeným namáháním omítku vyztužíme armovací plastifikovanou skelnou mřížkou. Základní nátěr: vodou rozředěná AKRIL EMULZE (1 : 1) – JUBIZOL REPARATUR nanášíme na čerstvý (mokrý) základní nátěr. Barva: šedá. Prohlášení o vlastnostech podle EN 998-1.

Tloušťka vrstvy 1–4 mm.

Spotřeba
1,4 kg/m2 při tl. vrstvy 1 mm

Balení
20 kg

_

JUBIZOL Quickfix

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo v aerosolu. Je určené zejména k lepení izolačního obkladu z expandovaného a extrudovaného polystyrenu pro tepelnou izolaci stávajících objektů i novostaveb v exteriéru i interiéru. Hmota má dobrou přídržnost k různým pevným, suchým a čistým podkladům, jako např. polystyren, minerální vlna, cihla, kámen, bitumen, dřevo a jiné stavební materiály. Barva: šedá.

Spotřeba
70 – 110 ml/m2 závisí na rovinnosti podkladu

Balení
750 ml