fbpx

Tepelné izolace

_

JUBIZOL EPS F – W0

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Deska z expandovaného polystyrenu (EPS) pro tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů.

Vlastnosti:

 • výborný tepelný izolant;
 • paropropustný;
 • má dobré mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti;
 • zamezuje vzniku kondenzace na vnitřním povrchu obvodových stěn;
 • příznivá cena;
 • šetrný k životnímu prostředí.

Výhody při aplikaci:

 • výborná přídržnost lepicích malt;
 • rozměrově stálý;
 • nedráždí pokožku ani dýchací cesty a nedrobí se;
 • dobrá opracovatelnost;
 • snadná aplikace.

Technické údaje:

 • délka / šířka: 100 / 50 cm;
 • tloušťka desek: 1 až 30 cm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 70 kPa;
 • pevnost v ohybu: ≥ 115 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 150 kPa;
 • faktor difúzního odporu μ: 20 – 40;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,039 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systému B-s1, d0;
 • objemová hmotnost: 14-15 kg/m3.
_

JUBIZOL EPS F – W1

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Deska se zámkem z expandovaného polystyrenu (EPS) pro tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů.

Vlastnosti:

 • zámek zamezuje vzniku tepelných mostů;
 • výborný tepelný izolant;
 • paropropustný;
 • má dobré mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti;
 • zamezuje vzniku kondenzace na vnitřním povrchu obvodových stěn;
 • příznivá cena;
 • šetrný k životnímu prostředí.

Výhody při aplikaci:

 • výborná přídržnost lepicích malt;
 • rozměrově stálý;
 • nedráždí pokožku ani dýchací cesty a nedrobí se;
 • dobrá opracovatelnost;
 • snadná aplikace.

Technické údaje:

 • délka / šířka: 100 / 50 cm;
 • tloušťka desek: 5 až 20 cm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 70 kPa;
 • pevnost v ohybu: ≥ 115 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 150 kPa;
 • faktor difúzního odporu μ: 20 – 40;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,039 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systému B-s1, d0;
 • objemová hmotnost: 15-18 kg/m3.
_

JUBIZOL EPS F – W2

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Perforovaná deska z expandovaného polystyrenu (EPS) pro tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů. Otvory jsou ukončené těsne pod povrchem na vnější straně desky.

Vlastnosti:

 • perforace zajišťuje vysokou paropropustnost;
 • výborný tepelný izolant;
 • má dobré mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti;
 • zamezuje vzniku kondenzace na vnitřním povrchu obvodových stěn;
 • příznivá cena;
 • šetrný k životnímu prostředí.

Výhody při aplikaci:

 • výborná přídržnost lepicích malt;
 • rozměrově stálý;
 • nedráždí pokožku ani dýchací cesty a nedrobí se;
 • dobrá opracovatelnost;
 • snadná aplikace.

Technické údaje:

 • délka / šířka: 100 / 50 cm;
 • tloušťka desek: 5 až 20 cm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 70 kPa;
 • pevnost v ohybu: ≥ 115 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 150 kPa;
 •  faktor difúzního odporu μ: 11;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,039 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systému B-s1, d0;
 • objemová hmotnost: 15-18 kg/m3.
_

JUBIZOL EPS F – W3

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Deska se zářezy z expandovaného polystyrenu (EPS) pro tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů.

Vlastnosti:

 • zářezy zajišťují snížení napětí v deskách;
 • výborný tepelný izolant;
 • paropropustný;
 • má dobré mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti;
 • zamezuje vzniku kondenzace na vnitřním povrchu obvodových stěn;
 • příznivá cena;
 • šetrný k životnímu prostředí.

Výhody při aplikaci:

 • výborná přídržnost lepicích malt;
 • rozměrově stálý;
 • nedráždí pokožku ani dýchací cesty a nedrobí se;
 • dobrá opracovatelnost;
 • snadná aplikace.

Technické údaje:

 • délka / šířka: 100 / 50 cm;
 • tloušťka desek: 15 až 30 cm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 70 kPa;
 • pevnost v ohybu: ≥ 115 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 150 kPa;
 • faktor difúzního odporu μ: 20 – 40;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,039 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systému B-s1, d0;
 • objemová hmotnost: 15-18 kg/m3.
_

JUBIZOL EPS F – 035W0 CS100

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)100

Deska z expandovaného polystyrenu (EPS) se zvýšenou izolační schopností pro tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů.

Vlastnosti:

 • o 10 % lepší tepelný izolant proti standardnímu bílému EPS;
 • paropropustný;
 • má dobré mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti;
 • zamezuje vzniku kondenzace na vnitřním povrchu obvodových stěn;
 • šetrný k životnímu prostředí.

Výhody při aplikaci:

 • výborná přídržnost lepicích malt;
 • rozměrově stálý;
 • nedráždí pokožku ani dýchací cesty a nedrobí se;
 • dobrá opracovatelnost;
 • snadná aplikace.

Technické údaje:

 • délka / šířka: 100 / 50 cm;
 • tloušťka desek: 1 až 30 cm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 100 kPa;
 • pevnost v ohybu: ≥ 125 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 150 kPa;
 •  faktor difúzního odporu μ: 20 – 40;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,035 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systému B-s1, d0;
 • objemová hmotnost: 18-20 kg/m3.
_

JUBIZOL EPS F Graphite – G0

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80

Deska z expandovaného polystyrenu (EPS) s přísadou grafitu pro tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů. Obsahuje častice grafitu, které odrážejí teplo zpět ke zdroji a snižují tak přenos tepla. V porovnaní s bílým EPS má při stejné tloušťce o 20 % lepší tepelně izolační vlastnosti. Hlavní použití v místech, kde je z různých důvodů omezená tloušťka tepelné izolace.

Vlastnosti:

 • o 20 % lepší tepelný izolant proti bílému EPS;
 • paropropustný;
 • má dobré mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti;
 • zamezuje vzniku kondenzace na vnitřním povrchu obvodových stěn;
 • šetrný k životnímu prostředí;
 • specifika použití a montáže šedého grafitového polystyrenu ZDE.

Výhody při aplikaci:

 • rozměrově stálý;
 • nedráždí pokožku ani dýchací cesty a nedrobí se;
 • dobrá opracovatelnost;
 • snadná aplikace.

Technické údaje:

 • délka / šířka: 100 / 50 cm;
 • tloušťka desek: 1 až 30 cm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 80 kPa;
 • pevnost v ohybu: ≥ 125 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 150 kPa;
 •  faktor difúzního odporu μ: 20 – 40;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,032 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systému B-s1, d0;
 • objemová hmotnost: 15-18 kg/m3.

Důležité: tepelně izolační desky nesmějí být vystaveny přímému slunečnímu záření. Při lepení tepelně izolačních desek na podklad je povinné použití ochranných fasádních závěsů.

_

JUBIZOL EPS F Graphite – G1

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80

Deska se zámkem z expandovaného polystyrenu (EPS) s přísadou grafitu pro tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů. Obsahuje častice grafitu, které odrážejí teplo zpět ke zdroji a snižují tak přenos tepla. V porovnaní s bílým EPS má při stejné tloušťce o 20 % lepší tepelně izolační vlastnosti. Hlavní použití v místech, kde je z různých důvodů omezená tloušťka tepelné izolace.

Vlastnosti:

 • o 20 % lepší tepelný izolant proti bílému EPS;
 • zámek zamezuje vzniku tepelných mostů;
 • paropropustný;
 • má dobré mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti;
 • zamezuje vzniku kondenzace na vnitřním povrchu obvodových stěn;
 • šetrný k životnímu prostředí;
 • specifika použití a montáže šedého grafitového polystyrenu ZDE.

Výhody při aplikaci:

 • rozměrově stálý;
 • nedráždí pokožku ani dýchací cesty a nedrobí se;
 • dobrá opracovatelnost;
 • snadná aplikace.

Technické údaje:

 • délka / šířka: 100 / 50 cm;
 • tloušťka desek: 5 až 20 cm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 80 kPa;
 • pevnost v ohybu: ≥ 125 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 150 kPa;
 •  faktor difúzního odporu μ: 20 – 40;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,032 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systému B-s1, d0;
 • objemová hmotnost: 15-18 kg/m3.

Důležité: tepelně izolační desky nesmějí být vystaveny přímému slunečnímu záření. Při lepení tepelně izolačních desek na podklad je povinné použití ochranných fasádních závěsů.

_

JUBIZOL EPS F Graphite – G2

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80

Perforovaná deska z expandovaného polystyrenu (EPS) s přísadou grafitu pro tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů. Otvory jsou ukončené těsne pod povrchem na vnější straně desky. Obsahuje častice grafitu, které odrážejí teplo zpět ke zdroji a snižují tak přenos tepla. V porovnaní s bílým EPS má při stejné tloušťce o 20 % lepší tepelně izolační vlastnosti. Hlavní použití v místech, kde je z různých důvodů omezená tloušťka tepelné izolace.

Vlastnosti:

 • o 20 % lepší tepelný izolant proti bílému EPS;
 • perforace zajišťuje vysokou paropropustnost;
 • má dobré mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti;
 • zamezuje vzniku kondenzace na vnitřním povrchu obvodových stěn;
 • šetrný k životnímu prostředí;
 • specifika použití a montáže šedého grafitového polystyrenu ZDE.

Výhody při aplikaci:

 • rozměrově stálý;
 • nedráždí pokožku ani dýchací cesty a nedrobí se;
 • dobrá opracovatelnost;
 • snadná aplikace.

Technické údaje:

 • délka / šířka: 100 / 50 cm;
 • tloušťka desek: 5 až 20 cm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 80 kPa;
 • pevnost v ohybu: ≥ 125 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 150 kPa;
 •  faktor difúzního odporu μ: 11;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,032 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systému B-s1, d0;
 • objemová hmotnost: 15-18 kg/m3.

Důležité: tepelně izolační desky nesmějí být vystaveny přímému slunečnímu záření. Při lepení tepelně izolačních desek na podklad je povinné použití ochranných fasádních závěsů.

_

JUBIZOL EPS F Graphite – G3

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80

Deska se zářezy z expandovaného polystyrenu (EPS) s přísadou grafitu pro tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů. Obsahuje častice grafitu, které odrážejí teplo zpět ke zdroji a snižují tak přenos tepla. V porovnaní s bílým EPS má při stejné tloušťce o 20 % lepší tepelně izolační vlastnosti. Hlavní použití v místech, kde je z různých důvodů omezená tloušťka tepelné izolace.

Vlastnosti:

 • o 20 % lepší tepelný izolant proti bílému EPS;
 • zářezy zajišťují snížení napětí v deskách;
 • paropropustný;
 • má dobré mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti;
 • zamezuje vzniku kondenzace na vnitřním povrchu obvodových stěn;
 • šetrný k životnímu prostředí;
 • specifika použití a montáže šedého grafitového polystyrenu ZDE.

Výhody při aplikaci:

 • rozměrově stálý;
 • nedráždí pokožku ani dýchací cesty a nedrobí se;
 • dobrá opracovatelnost;
 • snadná aplikace.

Technické údaje:

 • délka / šířka: 100 / 50 cm;
 • tloušťka desek: 15 až 30 cm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 80 kPa;
 • pevnost v ohybu: ≥ 125 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 150 kPa;
 •  faktor difúzního odporu μ: 20 – 40;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,032 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systému B-s1, d0;
 • objemová hmotnost: 15-18 kg/m3.
_

JUBIZOL EPS F – G0 SunStop

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80

Deska z expandovaného polystyrenu (EPS) s přísadou grafitu opatřená bílou nehořlavou povrchovou úpravou pro tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů. Obsahuje častice grafitu, které odrážejí teplo zpět ke zdroji a snižují tak přenos tepla. V porovnaní s bílým EPS má při stejné tloušťce o 20 % lepší tepelně izolační vlastnostiBílá povrchová vrstva při vyšších teplotách snižuje teplotu povrchu v porovnání s klasickou grafitovou deskou přibližně o 30 %, což zabraňuje prohýbání desek při přímém slunečním svitu. Hlavní použití v místech, kde je z různých důvodů omezená tloušťka tepelné izolace.

Vlastnosti:

 • o 20 % lepší tepelný izolant proti bílému EPS;
 • o 30 % nižší teplota povrchu proti klasické grafitové desce;
 • paropropustný;
 • má dobré mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti;
 • zamezuje vzniku kondenzace na vnitřním povrchu obvodových stěn;
 • šetrný k životnímu prostředí.

Výhody při aplikaci:

 • rozměrově stálý;
 • nedráždí pokožku ani dýchací cesty a nedrobí se;
 • dobrá opracovatelnost;
 • snadná aplikace.

Technické údaje:

 • délka / šířka: 100 / 50 cm;
 • tloušťka desek: 1 až 30 cm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 80 kPa;
 • pevnost v ohybu: ≥ 125 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 150 kPa;
 •  faktor difúzního odporu μ: 20 – 40;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,032 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systému B-s1, d0;
 • objemová hmotnost: 15-18 kg/m3.
_

EUROTHERM Strong – S0 Premium

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)1-WD(V)1

Deska z expandovaného polystyrenu STRONG pro mechanickou ochranu hydroizolace a tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů. Vyznačuje se výjimečnou vodoodpudivostí z důvodu uzavřené buněčné struktury, proto je zvlášť vhodná pro realizaci soklu fasády, resp. pro izolaci podzemních častí budov, klasických a obrácených plochých střech.

Vlastnosti:

 • uzavřená buněčná struktura – nenasákavý;
 • výborný tepelný izolant;
 • odolný a trvalý;
 • má velmi dobré mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti;
 • zamezuje vzniku kondenzace na vnitřním povrchu obvodových stěn;
 • šetrný k životnímu prostředí.

Výhody při aplikaci:

 • strukturovaný povrch zajišťuje výbornou přídržnost lepicích malt;
 • rozměrově stálý;
 • nedráždí pokožku ani dýchací cesty a nedrobí se;
 • dobrá opracovatelnost;
 • snadná aplikace.

Technické údaje:

 • délka / šířka: 100 / 50 cm;
 • tloušťka desek: 2 až 25 cm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 100 kPa;
 • pevnost v ohybu: ≥ 150 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 150 kPa;
 •  faktor difúzního odporu μ: 20 – 50;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,037 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systému B-s1, d0;
 • nasákavost: < 1 %;
 • objemová hmotnost: 20 kg/m3.
_

EUROTHERM Strong – S0 Graphite

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS150-TR150-CS(10)100-WL(T)2

Deska z expandovaného polystyrenu STRONG pro mechanickou ochranu hydroizolace a tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů. Vyznačuje se výjimečnou vodoodpudivostí z důvodu uzavřené buněčné struktury, proto je zvlášť vhodná pro realizaci soklu fasády, resp. pro izolaci podzemních častí budov, klasických a obrácených plochých střech. Obsahuje častice grafitu, které odrážejí teplo zpět ke zdroji a snižují tak přenos tepla. V porovnaní se standardním soklovým EPS má při stejné tloušťce o 20 % lepší tepelně izolační vlastnosti.

Vlastnosti:

 • uzavřená buněčná struktura – nenasákavý;
 • o 20 % lepší tepelný izolant proti standardnímu soklovému EPS;
 • odolný a trvalý;
 • má velmi dobré mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti;
 • zamezuje vzniku kondenzace na vnitřním povrchu obvodových stěn;
 • šetrný k životnímu prostředí;
 • specifika použití a montáže šedého grafitového polystyrenu ZDE.

Výhody při aplikaci:

 • strukturovaný povrch zajišťuje výbornou přídržnost lepicích malt;
 • rozměrově stálý;
 • nedráždí pokožku ani dýchací cesty a nedrobí se;
 • dobrá opracovatelnost;
 • snadná aplikace.

Technické údaje:

 • délka / šířka: 100 / 50 cm;
 • tloušťka desek: 2 až 25 cm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 100 kPa;
 • pevnost v ohybu: ≥ 150 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 150 kPa;
 • faktor difúzního odporu μ: 20 – 50;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,032 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systému B-s1, d0;
 • nasákavost: < 2 %;
 • objemová hmotnost: 20 kg/m3.

Důležité: tepelně izolační desky nesmějí být vystaveny přímému slunečnímu záření. Při lepení tepelně izolačních desek na podklad je povinné použití ochranných fasádních závěsů.

_

Desky XPS

PS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1-MU50

Deska z extrudovaného polystyrenu (XPS) pro mechanickou ochranu hydroizolace a tepelnou izolaci v exponovaných částech kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů. Vyznačuje se výjimečnou vodoodpudivostí z důvodu uzavřené buněčné struktury, proto je zvlášť vhodná pro realizaci soklu fasády, resp. pro izolaci podzemních častí budov, podlah, klasických a obrácených plochých střech.

Vlastnosti:

 • výjimečná pevnost v tlaku a v tahu;
 • uzavřená buněčná struktura – nenasákavý;
 • výborný tepelný izolant;
 • odolný a trvalý;
 • má vynikající mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti;
 • zamezuje vzniku kondenzace na vnitřním povrchu obvodových stěn.

Výhody při aplikaci:

 • strukturovaný povrch zajišťuje výbornou přídržnost lepicích malt;
 • rozměrově stálý;
 • nedráždí pokožku ani dýchací cesty a nedrobí se;
 • dobrá opracovatelnost;
 • snadná aplikace.

Technické údaje:

 • tloušťka desek: 2 až 12 cm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 300 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 400 kPa;
 •  faktor difúzního odporu μ: 50;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,037 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): E;
 • nasákavost: < 1 %;
 • objemová hmotnost: 35 kg/m3.
_

Desky z minerální vaty

MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

Desky z minerální vaty s podélným vláknem pro tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů.

Vlastnosti:

 • výborný tepelný izolant;
 • požární ochrana objektu;
 • vysoká paropropustnost;
 • dlouhodobá stálost;
 • akustický komfort.

Technické údaje:

 • délka / šířka: 1000 / 600 mm;
 • tloušťka desek: 30 až 220 mm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 30 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: 10 kPa;
 • faktor difúzního odporu μ: 1;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,036 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): A1.
_

Lamely z minerální vaty

MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR80-WS-WL(P)-MU1

Lamely z minerální vaty s kolmým vláknem pro tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů, zejména pokud mají členitější fasády.

Vlastnosti:

 • vysoká pevnost v tahu;
 • výborný tepelný izolant;
 • požární ochrana objektu;
 • vysoká paropropustnost;
 • dlouhodobá stálost;
 • akustický komfort;
 • možnost ohybání – izolace zaoblených fasád, sloupů…;
 • snadná aplikace.

Technické údaje:

 • délka / šířka: 1000 / 333 mm;
 • tloušťka desek: 20 až 300 mm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 30 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: 80 kPa;
 • faktor difúzního odporu μ: 1;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,041 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): A1.