fbpx

Dekorativní nátěry

_

DECOR Acrylcolor

Vodou ředitelná akrylátová barva s moderním kovovým, resp. »metalickým« vzhledem pro dekorativní úpravy fasádních stěnových povrchů. Je vodoodpudivá a dobře paropropustnostná, odolná proti povětrnostním podmínkám. Barva je vhodná na všechny druhy starších hladkých nebo jemně zrnitých fasádních povrchů – štukové omítky, neomítnuté betonové a pórobetonové konstrukce, vláknocementové a dřevotřískové desky. Nátěr má vysokou přídržnost k podkladu a odolává průmyslovým zplodinám, kouřovým plynům a UV záření. Základní nátěr: vodou rozředěná AKRIL EMULZE nebo JUKOLPRIMER (1 : 1). Podbarvení: ACRYLCOLOR odstín 3050 (pod zlatou), odstín 1494 (pod stříbrnou), odstín 2171 (pod bronzovou).

Spotřeba
180 – 210 ml/m2 ve dvou vrstvách, podle hrubosti a savosti podkladu

Balení
0,75 L

_

DECOR Glamour

Vodou ředitelná akrylátová barva s moderním kovovým, resp. »metalickým« vzhledem pro dekorativní úpravy vnitřních stěnových povrchů. Snadno se nanáší, je dobře paropropustná a odolná proti mokrému oděru – natřené povrchy jsou omyvatelné. Může se nanášet na různé pevné, suché a čisté podklady – štukové omítky stěn a stropů, vystěrkované povrchy, beton, sádrokartonové, vláknocementové a dřevotřískové desky, reliéfní tapety. Podbarvení: JUPOL LATEX MATT v odstínu podobném odstínu DECOR GLAMOURU. Barva je vhodná také k úpravám stěn pomocí malířských šablon.

Spotřeba
Závisí na použité dekorativní technice

Pettinato: 120 – 150 ml/m2 ve dvou vrstvách, podle hrubosti a savosti podkladu

Balení
0,65 L

_

DECOR Desert

IDEÁLNÍ pro dekorativní úpravu vnitřních povrchů, kde chceme dosáhnout vzhledu pouštního písku.

Vlastnosti

 • Atraktivní pískový vzhled s jemně třpytivým efektem.
 • Mimořádně rychlá a snadná aplikace.
 • Vynikající krycí schopnost.
 • Vysoká odolnost proti oděru za mokra.

Výhody

 • Ideální pro vyjádření vlastní individuality a kreativity.
 • Díky možnosti tónování nabízí pestrý výběr exkluzivních odstínů.
 • Umožňuje rychlou a snadnou aplikaci i neprofesionálním uživatelům.

Spotřeba
100 – 120 g/m2 v jedné vrstvě, podle hrubosti a savosti podkladu

Balení
0,65 L

_

DECOR Marmorin

Tmel pro dekorativní úpravy vnitřních stěnových povrchů. Částečná transparentnost a typická struktura poskytují individuální výrazové prostředky nebo umožňují věrné napodobení struktury kamene, dřeva, kůže nebo plátna. Pevné a suché podklady, jako jsou různé jemné omítky, neomítnutý beton, sádrokartonové, vláknocementové a dřevotřískové desky, před nanášením dekorativního tmelu jemně vyrovnáme JUBOLINEM a natřeme AKRIL EMULZÍ.

Spotřeba
100 – 500 a více g/m2 na jednu vrstvu, podle požadované struktury a techniky nanášení

Balení
1 kg a 8 kg

_

DECOR Marmorin Shine

Emulze pro ochranu stěnových povrchů upravených DECOR MARMORINEM vyrobená na bázi technických vosků. Zvyšuje lesk a vodoodpudivost povrchů, umožňuje snadnější udržování a čištění. Barva: nátěr je bezbarvý.

Spotřeba
50 ml/m2 na jednu vrstvu

Balení
0,65 L

_

DECOR Perla

Částečně transparentní gel určený pro dekorativní ochranu vnitřních povrchů, výstavních panelů i pro scénografii. Ošetřené povrchy mají výrazný grafický vzhled a jsou odolné proti mokrému oděru. Pevné a suché podklady, jako jsou různé jemné omítky, neomítnutý beton, sádrokartonové, vláknocementové a dřevotřískové desky, před nanášením dekorativního tmelu jemně vyrovnáme JUBOLINEM a natřeme AKRIL EMULZÍ, možno je též natřít JUPOLEM GOLD (nutný je dvouvrstvý nátěr nanášený stříkáním!).

Spotřeba
200 – 300 g/m2 na jednu vrstvu, podle požadované struktury a techniky nanášení

Balení
1 kg

_

DECOR Antique

Matná lazurovací barva, vyrobená na bázi draselného vodního skla (splňuje požadavky DIN 18363, odst. 2.4.1), pro vnitřní a venkovní dekorativní nátěry s transparentním efektem. Je vhodná na všechny druhy pevných a suchých podkladů, zejména na vápenné a vápenocementové štukové omítky. Barva je silně vodoodpudivá, paropropustná, odolná proti povětrnostním podmínkám, průmyslovým zplodinám, kouřovým plynům a UV záření. Základní nátěr: vnitřní povrchy – roztok SILICATEPRIMERU a vody (1 : 1) nebo roztok DECOR ANTIQUE a vody (1 : 1) nebo JUBOSIL GF (na beton, sádrokartonové desky, sádrové omítky, disperzní barvy), fasádní povrchy – REVITALPRIMER, silně skvrnité, tmavé a špinavé podklady – v interiéru JUBOSIL GF, na fasádě JUBOSILCOLOR SILICATE.

Spotřeba
100 ml/m2 pro první vrstvu, 60 ml/m2 pro každou další vrstvu

Balení
2 L, 5 L a 10 L

_

DECOR Beton look

Prášková, polymerními pojivy zušlechtěná cementová maltová směs, určená pro náročnější dekorativní úpravy vnitřních stěnových povrchů jako imitace pohledového betonu. Vyznačuje se dobrou pevností, vysokou elastičností a dobrou přilnavostí na většinu stavebních povrchů: jemné minerální omítky, cementové omítky, betonové povrchy, ale také na vláknocementové desky, sádrokartonové desky a dřevotřísky. Základní nátěr: JUBIZOL UNIGRUND v odstínu podobném odstínu omítky. Suchý povrch ochráníme nátěrem JUBOSILCOLORU SILICATE, DECORU ANTIQUE a JUBOSILU HYDROPHOB. Prohlášení o vlastnostech podle EN 998-1.

Spotřeba
1,5 – 3 g/m2 na jednu vrstvu, podle požadované struktury a techniky nanášení

Balení
20 kg

_

DECOR Decoral

Silnovrstvá dekorativní vápenocementová omítka s typickou hrubou rustikální strukturou, upravovaná obvykle malířskou stěrkou, hladítkem nebo pěnovým válečkem. Je vhodná pro dekorativní ochranu vnitřních stěnových povrchů, na různé druhy jemně zrnitých stavebních konstrukcí (štukové minerální omítky, beton, sádrokartonové, vláknocementové a dřevotřískové desky). Omítka je vysoce paropropustná a má vysokou přídržnost k podkladu. Základní nátěr: vodou rozředěný bílý ACRYLCOLOR nebo AKRIL EMULZE (1 : 1). Prohlášení o vlastnostech podle EN 998-1.

Spotřeba
2,5 – 10 kg/m2, podle tloušťky a požadované struktury

Balení
20 kg

_

Valit

Dvousložková tenkovrstvá dekorativní omítka s typickou rustikální strukturou, kterou nejčastěji vytváříme válcováním čerstvé vrstvy omítky pěnovým válečkem. Je vhodná pro dekorativní ochranu fasádních (max. dvoupatrových objektů s dostatečně širokými přesahy střechy) i vnitřních stěnových povrchů, na různé druhy jemně zrnitých stavebních konstrukcí (štukové minerální omítky, sádrokartonové, vláknocementové a dřevotřískové desky), také jako závěrečná vrstva v některých tepelně izolačních systémech. Omítka je vodoodpudivá a vysoce paropropustná, má vysokou přídržnost k podkladu, odolává povětrnostním podmínkám, průmyslovým zplodinám, kouřovým plynům a UV záření. Základní nátěr: vodou rozředěný bílý ACRYLCOLOR nebo AKRIL EMULZE (1 : 1). Složka A: VALIT – minerální suchá směs. Složka B: AKRIL EMULZE – vodní emulze polymerních pojiv. Prohlášení o vlastnostech podle EN 998-1.

Spotřeba
Složka A (Valit): 1,2 – 2,5 kg/m2

složka B (Akril emulze): 0,12 – 0,25 kg/m2

podle tloušťky a požadované struktury (pro konkrétní vybranou strukturu spotřebu určíme na přiměřeně velké zkušební ploše na objektu!)

Balení
20 kg

_

DECOR Blackboard paint

IDEÁLNÍ pro dekorativní nátěry vnitřních stěnových povrchů v obytných domech, veřejných budovách a komerčních objektech všude tam, kde chceme umožnit opakované psaní křídou.

Vlastnosti

 • Vytvoří vhodný podklad pro psaní křídou.
 • Vynikající přídržnost k různým podkladům.
 • Čistí se mikrovláknovým hadříkem či vlhkou houbou.
 • Vysoká odolnost proti oděru za mokra.
 • Matný vzhled.
 • Krátká doba schnutí (4 hod. pro další úpravy).
 • Bez zápachu, šetrný k lidskému zdraví i životnímu prostředí.

Výhody

 • Ideální pro vyjádření vlastní individuality a kreativity.
 • Umožňuje vytvoření funkčního povrchu již po dvou nátěrech.
 • Umožňuje rychlou a snadnou aplikaci i neprofesionálním uživatelům.
 • V kombinaci s hmotou DECOR Magnetic base umožňuje použití magnetů a popisování křídou.

Spotřeba
160 – 190 ml/m2 ve dvou vrstvách, podle hrubosti a savosti podkladu

Balení
0,65 L

_

DECOR Magnetic paint

IDEÁLNÍ pro dekorativní nátěry vnitřních stěnových povrchů v obytných domech, veřejných budovách a komerčních objektech všude tam, kde chceme dosáhnout extrémně silného magnetického účinku.

Vlastnosti

 • Nátěr s magnetickým účinkem.
 • Vynikající přídržnost k různým podkladům.
 • Krátká doba schnutí (4–6 hod. pro další úpravy).
 • Bez zápachu, šetrný k lidskému zdraví i životnímu prostředí.

Výhody

 • Umožňuje vytvoření funkčního povrchu na míru (různé podklady, tvar a barevnost).
 • Umožňuje rychlou a snadnou aplikaci i neprofesionálním uživatelům.
 • V kombinaci s hmotou DECOR Magnetic base poskytuje stejný magnetický účinek jako magnetická tabule, ale za příznivější cenu.
 • V kombinaci s barvou DECOR Blackboard umožňuje použití magnetů a popisování křídou.
 • V kombinaci s barvami JUPOL Gold/Latex umožňuje barevné řešení v široké škále odstínů.

Spotřeba
280 – 320 ml/m2 ve třech vrstvách, podle hrubosti a savosti podkladu

Balení
0,65 L

_

DECOR Magnetic base

IDEÁLNÍ pro dekorativní úpravy vnitřních stěnových povrchů v obytných domech, veřejných budovách a komerčních objektech všude tam, kde chceme dosáhnout extrémně silného magnetického účinku.

Vlastnosti

 • Vytvoří hladký podklad s extrémně silným magnetickým účinkem.
 • Lze jím vyrovnat i menší prohlubně, praskliny, spáry a rýhy.
 • Vynikající přídržnost k různým podkladům.
 • Snadná brousitelnost.
 • Připraven k okamžitému použití.
 • Bez zápachu, šetrný k lidskému zdraví i životnímu prostředí.

Výhody:

 • Umožňuje vytvoření funkčního povrchu na míru (různé podklady, tvar a barevnost).
 • Poskytuje stejný magnetický účinek jako magnetická tabule, ale za příznivější cenu.
 • Umožňuje rychlou a snadnou aplikaci i neprofesionálním uživatelům.
 • V kombinaci s barvou DECOR Blackboard umožňuje použití magnetů a popisování křídou.
 • V kombinaci s barvami JUPOL Gold/Latex umožňuje barevné řešení v široké škále odstínů.

Spotřeba
2 – 2,5 kg/m2 ve dvou vrstvách, podle hrubosti a savosti podkladu

Balení
3 kg a 8 kg

_

DECOR Crystals

TOP VÝBER v kombinácii s DECORom Crystal na dosiahnutie trblietavého a glamurózneho efektu na stenovom povrchu.

Vlastnosti
Jednoduché vmiešanie do farby DECOR Crystal.

Spotreba
DECOR Crystal 0,65l + 26 g DECOR Crystals
Trvanlivosť
Neobmedzená
Odporúčame
Pri technike Crystal
Doba schnutia
~ 6 hod.

_

DECOR Interior finish S 1.5

TOP VÝBER na záverečnú dekoratívnu úpravu chodieb v budovách a verejných inštitúciách.

Vlastnosti

 • Výrobok je pripravený na použitie.
 • Mimoriadne ľahká aplikácia.
 • Bez nepríjemnej vône.
 • Diskrétny dekoratívny efekt.

Výhody pre investora / realizátora

 • Nie je potrebné následné premaľovanie.
 • Výborná odolnosť proti mechanickému poškodeniu.
 • Dostatočne dlhá doba spracovania.
 • Výborná prídržnosť k podkladu.

Spotreba
2,5 kg/m2
Trvanlivosť
12 mesiacov
Odporúčame s:
JUBIZOL Unigrund
Doba schnutia:
~12 hod.

_

DECOR Delight

TOP VÝBER pre prestížne a unikátne priestory ako sú rodinné domy, reštaurácie, hotely a pod.

Vlastnosti

 • Vynikajúci dekoratívny vzhľad s futuristickým nádychom.
 • K dispozícii v dvoch vyhotoveniach  Dark Gold a Light Silver vo viac ako 30 odtieňoch.

Výhody pre investora / realizátora

 • Atraktívny, moderný a futuristický vzhľad domova.
 • Veľký výber trendových odtieňov.
 • Jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila.
 • Rýchla a jednoduchá aplikácia.
 • Výrobok pripravený na okamžité použitie.

Spotreba
100 ml/m2
Trvanlivosť
24 mesiacov
Odporúčame pri technike
DECOR Delight
Odporúčame s:
bázou Dark Gold z DECOR Primer fine quartz

Doba schnutia:
~4 – 5 hod.
Dôležité
Kolorant vmiešavame ručne a nie v šejkri.

_

DECOR Cashmere

TOP VÝBER pre prestížne prostredia s jemným zamatovým efektom kombinovaný s eleganciou benátskej štukovej omietky.

Vlastnosti

 • Prepracovaný elegantný efekt.
 • K dispozícii v 80 moderných odtieňoch.
 • Výborná paropriepustnosť.
 • Vysoká odolnosť proti mikroorganizmom.

Výhody pre investora / realizátora

 • Atraktívny a moderný vzhľad domova.
 • Veľký výber trendových odtieňov.
 • Jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila.
 • Rýchla a jednoduchá aplikácia.
 • Výrobok pripravený na okamžité použitie.

Spotreba
200 – 250 g/m2
Trvanlivosť
24 mesiacov
Odporúčame pri technike
Charm a Moonlight
Odporúčame s:
DECOR Primer (smooth)
Doba schnutia:
~6 – 8 hod.

_

DECOR Primer fine quartz

TOP VÝBER na vyhotovenie dekoratívnych techník Crystal a Delight.

Vlastnosti

 • Drsná štruktúra.
 • Výborná belosť.
 • Výnimočná krycia schopnosť.

Výhody pre investora / realizátora

 • Vynikajúci konečný vzhľad dekoratívnej techniky.
 • Možnosť nanesenia na rôzne podklady.
 • Jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila.
 • Rýchla a jednoduchá aplikácia.

Spotreba
125 – 140 ml/m2
Trvanlivosť
36 mesiacov
Odporúčame pri technike
Crystal a Delight
Odporúčame s:
DECOR Crystal a DECOR Delight Dark Gold
Doba schnutia:
~4 – 5 hod.

_

DECOR Crystal

TOP VÝBER na stropné povrchy s moderným osvetlením, detaily na stenových povrchoch obytných alebo obchodných priestorov.

Vlastnosti

 • Elegantný svetielkujúci efekt.
 • K dispozícii v 80 moderných odtieňoch.
 • Používa sa v kombinácii s DECOR Crystals.
 • Konečnú umývateľnosť dosiahne po troch týždňoch.

Výhody pre investora / realizátora

 • Atraktívny a moderný vzhľad domova.
 • Veľký výber trendových odtieňov.
 • Jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila.
 • Rýchla a jednoduchá aplikácia.
 • Výrobok pripravený na okamžité použitie.

Príprava podkladu
Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných nečistôt.

Nanesenie dekoratívnej techniky:
1. DECOR Primer (fine quartz) natónujeme do odtieňa podobnom k odtieňu DECOR Crystal.

Na povrch ho nanesieme v jednej vrstve valčekom alebo štetcom.

Doba schnutia: 4 – 5 hod..

2. Do DECORu Crystal 0,65l vmiešame DECOR Crystals (26 g).

3. Zmes nanesiemo na pripravený podklad so štetcom, valčekom alebo airless striekaním.

Potrebné 1 – 2 vrstvy. Doba schnutia medzi prvou a druhou vrstvou je 4 – 6 hod.

_

DECOR Primer smooth

TOP VÝBER na vyhotovenie dekoratívnych techník Charm a Moonlight.

Vlastnosti

 • Zamatový vzhľad.
 • Výborná belosť.
 • Výnimočná krycia schopnosť.

Výhody pre investora / realizátora

 • Vynikajúci konečný vzhľad dekoratívnej techniky.
 • Možnosť nanesenia na rôzne podklady.
 • Jednoduché na prácu aj pre domáceho kutila.
 • Rýchla a jednoduchá aplikácia.

Spotreba
110 – 125 ml/m2
Trvanlivosť
36 mesiacov
Odporúčame pri technike
Charm a Moonlight
Odporúčame s:
DECOR Cashmere
Doba schnutia
~4 – 5 hod.