fbpx

Jubilující BRILLUX představil svoji vysokou technickou, obchodní a organizační úroveň


Jeden z významných evropských výrobců nátěrových hmot pro stavebnictví a průmysl německá firma BRILLUX, která je známa špičkovou kvalitou a vysokou užitnou hodnotou svých výrobků a svým kladným a vstřícným přístupem k rozvoji a zavádění ekologických výrobků na trh, oslavila ve dnech 27.-29. června 2014 své 125. výročí založení. V uvedených dnech se uskutečnila v Münsteru, kde je hlavní výrobní závod a sídlo firmy, na ploše 35 000 m2 samostatná rozsáhlá výstava výrobků Brillux (nabídka více než deset tisíc výrobků). Zároveň s výstavou probíhala i prohlídka hlavního výrobního závodu. ve výrobních prostorách, vývojových a kontrolních laboratořích a obrovském automatizovaném skladu hotových výrobků uložených na 42 450 paletách.

Na samostatném výstavišti byl pro pozvané zákazníky z Německa a řady dalších evropských zemí zajištěn bohatý program. Výstavu a výrobní závod navštívilo během tří dnů více než 43 000 zákazníků, kteří obdivovali předváděné výrobky, vysoce automatizovaný provoz výrobního závodu a centrálního skladu, ale i perfektní a velice náročnou organizaci celé akce. Bylo vidět, jak si BRILLUX velice váží všech svých zákazníků.

Na výstavě byla předvedena řada již dlouhodobě používaných a v praxi osvědčených vysoce kvalitních výrobků i řada nových a inovovaných výrobků pro oblast stavebnictví i průmysl. Velký zájem byl o vystavované nové a inovované výrobky z oblasti kreativních technik, litých podlah, fasádních a vnitřních nátěrů, stavebních a průmyslových laků, zateplovacích systémů, nástřiků pro automobilový průmysl a strojírenství a další. Z fasádních nátěrů lze například uvést inovovanou Silikátovou fasádní barvu HP 1801, která nahrazuje dosud
úspěšně používanou Silikátovou barvu 1804, nebo 100% čistě akrylátovou fasádní barvu Evocryl 200, jež nahrazuje dosavadní též úspěšně užívanou fasádní „100“

Silikátová fasádní barva HP 1801 je povětrnostně odolná, jednokomponentní, vysoce kryvá barva snižující riziko napadení řasami a houbami. Díky hydrofobním vlastnostem vzniká na fasádním povrchu vyvážený vodní režim, který působí přirozeným způsobem proti mikroorganismům. S minerálním podkladem se spojuje „prokřemeněním” a zachovává vysoké difusní schopnosti vůči vodním parám. Použití je vhodné pro povětrnostně odolné a vysoce difusní fasádní nátěry na nosné minerální podklady. Doporučuje se i pro historické a památkově chráněné stavby. Výrobek je na bázi draselného vodního skla s organickými stabilizátory. Koeficient nasákavosti w =menší jak 0,2kg/(m2 .h 0,5) odpovídá třídě II, „střední propustnost vody“. Difusně ekvivalentní tloušťka vzduchové mezery Sd(H2O)=menší jak 0,03m, odpovídá třídě I“, vysoká propustnost vodních par“. Vyráběna je v baleních 2,5 litru, 10 litrů a 15 litrů, spotřeba na hladkém podkladu na jeden nátěr je cca 130-160 ml/m2. Standardní barevné odstíny jsou bílá 0095 a starobílá 0096 (jen v balení 15 litrů). V barevném systému Brillux lze namíchat velká množství světlých i některých tmavších barevných odstínů. Podklad pro nátěr musí být pevný, suchý, čistý, nosný. Neintaktní a nevhodné vrstvy je nutné důkladně a podle předpisů odstranit. Nové omítkové plochy je nutné natírat až po dostatečném vyzrání a vyschnutí. „Přepracovatelné” dalším nátěrem „nejdříve” po 12 hodinách za vhodného počasí. K úplnému „prokřemenění” dochází až po několika dnech. Jiný představený nový produkt 100% čistý akrylát Evocryl 200. Jde o fasádní nátěr matný, kdy fotokatalyticky účinné částice rozkládají jemné organické částečky na povrchu. Je vysoce povětrnostně odolný, odolný vůči znečištění díky technologii evoflex, kdy
vzniká flexibilní povrchová tvrdost nátěru.

Je difusní a s vysokou ochrannou funkcí vůči agresivním exhalacím. V případě potřeby může být Evocryl z výroby vybaven jako „Protect kvalita“ pro plochy s dlouhodobým trvalým vlhkostním zatížením nebo na vysokých zateplených fasádách, kde existuje riziko napadení
řasami, případně plísněmi. Evocryl 200 se používá pro povětrnostně odolné a trvanlivé fasádní nátěry na všechny nosné minerální podklady, beton, vláknitý cement, intaktní dispersní barevné nátěry a organicky vázané omítky. Také se používá v zateplovacím systému a jako nátěr na hladkých podkladech. Též je použitelný pro renovaci nátěrů z výroby např. Coil-Coating. Evocryl 200 je rovněž vyráběn se speciální recepturou „SolReflex“ („Total Solar Reflectance“) pro nátěry na zateplovací systémy s hodnotou světelné odrazivosti menší jak „20“.
Vyrábí se standardně v odstínu bílá 0095 v balení 2,5l ,5l, 10l, 15 litrů a v barevném systému v balení 1 l, 2,5 l, 10l a 15 litrů. V barevném systému Brillux je možno namíchat velké množství barevných odstínů i tmavých, i s TSR recepturou. Propustnost vodních par Sd(H2O) je
do 0,5 m, odpovídá třídě II, „střední propustnost vodních par“. Koeficient nasákavosti w- je menší 0,1 kg/(m2.h0,5), odpovídá třídě III. „nízká propustnost vody“. Zpracování je nátěrem, válečkem a airless stříkáním. Spotřeba pro jeden nátěr na hladkých podkladech je cca 140-170 ml/m2. Nátěr je za optimálních podmínek přepracovatelný po cca 12 hodinách. Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný bez nesoudržných částic. Konzervační prostředky použité v „Protect kvalitě“ minimalizují, případně oddalují riziko napadení řasami a plísněmi.

Napsat komentář