fbpx

Sanace historických objektů v podhradí hradu Loket


Historické stavby odrážejí dobu a rozdílné regionální stavební tradice. Reprezentují společenský, kulturní a stavební pokrok dané doby

Současně jsou odrazem řemeslné zručnosti, uměleckých, technických schopností a novinek ve stavebních technologiích. Úkolem památkové péče je tyto kulturní hodnoty zabezpečit a zachovat. Památkáři vybírají jednotlivé budovy, objekty, celé osady, části města, které stavební podstatou, historickými fasádami a nezaměnitelným vzhledem podtrhují jedinečnou místní identitu a z toho důvodu jsou zařazeny pod památkovou péči. Nejsou to však jen celé stavby, pod památkovou péčí mohou být zařazeny i jednotlivé stavební součásti v interiéru (např. konstrukce stropů a vnitřní dekorace), které mají mimořádnou historickou a kulturní hodnotu.

Město Loket se pyšní mocným hradem, který se tyčí ve výšce nad známou řekou Ohře. V podhradí a na náměstí je zachovaný ucelený soubor historických domů, které se postupně rekonstruují a které spadají pod památkovou péči. Citlivá rekonstrukce fasád s ohledem na původní stav, barevné sladění s okolím a použité technologie a materiály jsou předpokladem zachování věrného historického vzhledu fasády. Postup rekonstrukce fasády začíná seznámením s danými historickými podklady o domu a fasádě. Následuje důkladná prohlídka stávajícího stavu fasády, povrchu fasády, použitých materiálů a nátěrů. Na základě analýzy stávajícího stavu se navrhne postup úprav, nátěrů a barevného řešení.

V podhradí hradu Loket se úspěšně použily materiály Brillux již na čtyřech historických objektech. Brillux má ucelenou řadu materiálů pro sanaci historických objektů. V České republice se úspěšně používají na sanaci historických a památkově chráněných objektů již přes
25 let. Brillux patří mezi materiály uznané památkáři pro sanaci památkově chráněných objektů. Aplikovaný je na řadě historických objektů, kostelů, paláců a domů, například na Pražském hradě, Salmovském paláci a Petschkově paláci. Finální úprava povrchu fasády by měla splňovat požadavky na zpevnění povrchu podkladu, dlouhodobou ochranu, nízkou nasákavost a nízký difúzní odpor, barevnou stálost a přirozený minerální vzhled, podtrhující historický charakter stavby.

Na sanaci historických domů v podhradí hradu Loket se použily silikátové materiály Brillux – Silikátový základ (impregnace) ELF 1803, Silikátový nátěrový plnič ELF (štuk) 3639 a Silikátová fasádní barva HP 1801 a 1811 (Sd (H2O) < 0,03 m difúzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy). Silikátová fasádní barva Brillux HP 1801 se spojuje s minerálním podkladem prokřemeněním, které zabezpečuje na fasádním povrchu vyvážený vodní režim. Vysoce alkalická substance bez živin a ve spojení s převážně bezvodým povrchem fasády
působí přirozeným způsobem proti výskytu mikroorganizmů, řas, plísní a hub. Na historických fasádách vytváří přirozený minerální vzhled a
zároveň zajišťuje dlouhou životnost a barevnou stálost provedených úprav.

Napsat komentář